AKTUALNOŚCI

Interaktywna mapa

FORUM DIALOGU - stypendium na działania lokalne

Powstanie strony internetowej daje ogromne możliwości prezentowania i pozyskiwania informacji na temat żydowskiej społeczności Dąbrowy. Będzie swoistym kompendium wiedzy, zbiorem dostępnych źródeł, zdjęć,nagrań itp. W ten sposób zostanie utrwalona pamięć o Żydach, ale również stworzone miejsce prezentowania żyjących potomków. Wirtualny spacer czy mapa przedwojennej Dąbrowy, zdjęcia pozwolą lepiej poznać historię miasta i jego żydowskich mieszkańców. Liczę na to, że poprzez stronę uda się nawiązać kontakty z kolejnymi potomkami żydowskich rodzin.

The creation of the website gives enormous opportunities to present and obtain information on the Jewish community of Dąbrowa. It will be a peculiar compendium of knowledge, a collection of available sources, photos, recordings, etc. In this way, the memory of Jews will be preserved, but also a place to present living descendants will be created. A virtual walk or a map of pre-war Dąbrowa, photos will let you learn more about the history of the city and its Jewish inhabitants. I hope that through the website it will be possible to establish contacts with other  of Jewish families.

Sztetl: Dąbrowa Białostocka

 

 

Rodzaj wymaganej informacji:

Informacje:

1.      

Rok osiedlenia się Żydów.

Pierwsze wzmianki o Żydach mieszkających w Dąbrowie pochodzą z początku XVIII wieku. Istniała już wtedy w miasteczku gmina wyznaniowa żydowska, podlegająca gminie w Grodnie.

2.      

Początki gminy.

XVIII/XIX w.

3.      

Gdzie w mieście znajdowała się główna dzielnica żydowska?

Wyznawcy religii mojżeszowej koncentrowali się wokół rynku. Gospodarstwa żydowskie stanowiły większość w rejonie głównych ulic miasta: placu Kościuszki, ul. Szkolnej oraz ul. Kamieńskiej i ul. 3 Maja.

4.      

Ilość Żydów do 1939 r. – procentowe odniesienie do populacji.

1904 r. – 78,2% ogółu mieszkańców;

1921 r. - 3.014 mieszkańców, w tym Żydów 1218;

1939 r. – 2350 Żydów, nie ma  danych ogółu mieszkańców

5.      

Imię i nazwisko ostatniego rabina:

CHAIM DAWID KATZ

6.      

Holocaust:

Niemcy po raz drugi pojawili się w mieście pod koniec czerwca 1941 roku. Już w pierwszych dniach, oskarżyli Żydów o zamordowanie niemieckiego oficera i podłożyli ogień pod miasto. Na początku lipca Niemcy zamordowali 27 młodych mężczyzn, których rzekomo zabrali na prace przymusowe. Getto zostało utworzone najprawdopodobniej we wrześniu 1941 roku. Uwięzieni byli zatrudniani do prac przymusowych, głównie przy poszerzaniu drogi z Sokółki do Janowa Podlaskiego. Likwidacja getta nastąpiła 2 listopada 1942 roku. Żydów zmuszono do marszu do obozu przejściowego w Kiełbasinie (28 kilometrów od Dąbrowy). Następnie Żydzi dąbrowscy zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.

7.      

Najwybitniejsi Żydzi:

MENACHEM MENDEL, MOSZE GERSZON MOWSZOWICZ, MARK PODWAL, MICHAEL NEVINS

                                                


Copyright © 2019 projekt i oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się