DĄBROWA DZIŚ

"W poszukiwaniu amnezji"/ "In Search of Amnesia" Barry FALK
2017 r.

W poszukiwaniu amnezjiIn Search of Amnesia to projekt dokumentalny przyglądający się żydowskiej historii w południowo-wschodniej Polsce i północno-zachodniej Ukrainie. Projekt dotyczy pamięci; w szczególności dotyczy tego, jak pamięć żydowska jest przechowywana w miejscach, które doznały okrucieństwa i ogromnej straty. Tytuł tego projektu odnosi się do stanu traumy: amnezja odnosi się do wypartych wspomnień, poszukiwanie amnezji jest jak proces nierozerwalnie wciąganego w to głębokie poczucie straty, a jednocześnie niemożność pełnego powrotu do miejsca pierwotnej traumy . Obrazy, które przedstawiam, zajmują tę psychologiczną przestrzeń: przepychanie między grozą a chęcią sprostowania historii.

Chociaż Holokaust zbliża się wielkimi krokami, rzucając swój cień wprzód i w tył, nie chodzi tu konkretnie o Zagładę. W Polsce i na Ukrainie istnieje bogata narracja historyczna o żywej kulturze żydowskiej, która rozwinęła się na terenie Galicji, Wołynia, Podola i Kijowa. Były one dawniej częścią Cesarstwa Habsburgów w Austrii, regionu położonego między Polską a Imperium Rosyjskim oraz strefy osiedlenia, regionu rozciągającego się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Regiony te przez wieki były rajem dla judaizmu i centrum europejskiego osadnictwa żydowskiego. W polskich i ukraińskich miastach, miasteczkach i wsiach znajdowała się niegdyś liczna ludność żydowska zajmująca się handlem i polityką; sztetle były wytworem handlu żydowskiego, promowanego i opodatkowanego przez polską szlachtę. W tej narracji kryją się narodziny chasydyzmu, duchowa reforma tradycji ortodoksyjnej i powstanie haskali, żydowskiego oświecenia, intelektualnej reformy tradycji żydowskiej. Zostało to zniszczone podczas II wojny światowej przez niemiecką politykę i działania mające na celu rozwiązanie „problemu żydowskiego” i utorowanie drogi niemieckiemu Volkowi. Dziś trudno odnaleźć ślady tych niegdyś prężnych społeczności w małych miasteczkach i wsiach, w których Żydzi stanowili duży procent ludności. Dlatego ten projekt stara się znaleźć ślady tej narracji różnymi metodami: szukając pozostałości po tych niegdyś tętniących życiem społecznościach w postaci wciąż istniejących synagog i beit midraszu, często opuszczonych lub przerobionych; poprzez poszukiwanie fizycznych obiektów, relikwii, przechowywanych w muzeach lub sprzedawanych jako drobiazgi turystyczne oraz spotykając się z różnymi kustoszami pamięci: historykami, konserwatorami, archiwistami, archeologami sądowymi, przewodnikami wycieczek, artystami i naukowcami. http://barryfalk.com/in-search-of-amnesia-3/

 

2022-02-20 16:23:18
Copyright © 2019 projekt i oprogramowanie choruzy.pl

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się